En «photoshoppet» hverdag

Photoshop er normalen. Selv bilder som er lagt på sosiale medier, og som dermed går for å være direkte og autentiske, har ofte vært en runde innom Adobe Photoshop. Hvordan påvirker dette våre liv, fotografier og måten vi opplever bilder på?

Fotografering har historisk vært et verktøy for å dokumentere virkeligheten. Det var noe vi stolte på som et autentisk bevis for at det som var avbildet, nettopp var sånn som det var på bildet. Man fant tidlig ut måter man kunne forskjønne bilder på ved hjelp av lys og vinkler. Og øyet som ser igjennom kameraet gjør alltid noen valg for hva som blir med på bildet, og hva som blir utelatt. På den måten kan et fotografi aldri være et objektivt bilde på verden. Uansett vil det være en avsender som har sin intensjon for hvordan bildet skal oppfattes.

Krigsfotografer velger å ta bilde av det som gagner deres historie, portretter blir tatt fra vinkler som enten fremhever maskulin makt eller søt ynde, og prospektfotografier blir tatt med vidvinkellinse for at en leilighet skal se større og mer ut. Alle disse tingene er på ingen måte nytt, men det overraskende er, at fotografiets posisjon som et objektivt bilde på virkeligheten, har stått fast.

Bilderedigeringsprogrammene er nå til de grader tilgjengelige, slik at dersom man ønsker det, kan alle redigere bildene sine som de vil. På smarttelefoner er det som oftest et bilderedigeringsprogram som kan forandre på enkle ting som lys, varme og kontrast, noe som gjør at du med enkle grep kan gjøre en grå hverdag mye livligere. Dette er små ting i forhold til hva Adobe Photoshop kan gjøre.

Fotograf arbeter med Photoshop

Adobe Photoshop kan redigere en rekke andre ting, som fjerning av elementer i bildet, gjøre personer smalere eller bredere, sette deg inn i et annet miljø, eller legge på tekst eller annen grafikk. Du kan med andre ord gjøre alt du vil av bilderedigering.

Eksponert for redigerte bilder

Når vi hver dag blir eksponert for redigerte bilder der man ikke vet at bildene er redigert, kan dette ha negative følger. Særlig unge jenter som blir eksponert for syltynne modeller med plettfri hud blir ledet til å ønske et urealistisk skjønnhetsideal. Og når disse redigeringsmetodene ikke lenger er forbeholdt reklame, men også kommer seilende inn på våre sosiale nettverk, er det vanskelig å forholde seg realistisk til verden. I en sammenligningskulter kan det bli lett å føle seg mislykket over egen hverdag og eget utseende, fordi det virker som om majoriteten lever perfekte liv. Adobe Photoshop kan på den måten åpne for nye kreative måter å bruke fotografiet på, men det kan også bli brukt som et verktøy med en intensjon om å forlede verden.

Det er flere kjente personer og bloggere som har måttet beklage etter at aktiv bruk av Photoshop er avslørt, siden deres grå hverdag kanskje ikke er så lyserosa likevel.

Selv om bevisstheten og den rasjonelle delen av hjernen sier at bilder og fotografier ikke er en kilde til vanntett informasjon, så er det lett å la seg forføre av vakre farger og komposisjoner.