Hvordan utdanne seg til fotograf

Fotografering er en populær og spennende hobby. Det er også en syssel som de fleste på en eller annen måte forholder seg aktivt til i hverdagen. Om du ønsker å gå mer i dybden av fotografiet som medium og i historien, eller om du ønsker å jobbe profesjonelt med fotografering, kan en utdannelse som fotograf hjelpe deg til dette.

Det finnes en rekke forskjellige skoler du kan gå på for å utdanne deg til fotograf. Fotograf er ikke en beskyttet tittel, så du kan derfor velge mellom flere alternativer for å nå målet om å bli fotograf. Det viktigste er at du har en intens interesse for det å fotografere. I tillegg er det vesentlig at du har god kunnskap om det tekniske ved et kamera, som hvordan lys forholder seg til lukkeråpning, og om det praktiske etterarbeidet i forbindelse med bilderedigeringsprogrammer.

Fotograf

Å jobbe som fotograf

Som oftest jobber du for en kunde når du jobber som fotograf. Av den grunn er det smart å orientere seg om hvilke markeder du ønsker å gå inn i, siden du dermed kan tilegne deg kunnskap spesielt innenfor dette området. Portrett-, mote-, presse- og produktfotografering er eksempler på veier du kan velge. Det finnes både utdannelser på halvtid og utdannelser på heltid. Det er også forskjell på lengden på utdannelsene. Innenfor fotografskoler eksisterer det i tillegg skoler som fokuserer dypere på den kreative delen, hvor det fototekniske er en bit, men der den konseptuelle rammen er desto viktigere.

Fotografering er en beskjeftigelse hvor både kreativitet og pågangsmot er viktige egenskaper. Det er også en fordel å finne sin egen nisje eller stil, fordi det er mange om beinet både innenfor utdannelsene, men også når du skal ut i arbeidslivet. Tenk utradisjonelt og personlig, og skap dermed ditt eget uttrykk.